Kunstens Potentiale i Sundhedsvæsnet

Project Details

Description

Det er almindeligt, at danske Regioner bruger en fast procentdel af byggesummen ved hospitalsbyggeri på kunst. Projektet undersøger, om denne investering kan relateres til regionernes målsætninger for hospitalsdrift.
Projektet består af flere delprojekter: Mapping af eksisterende kunststrategier i Danmark; Undersøgelse af hospitalsbesøgendes præferencer; Undersøgelse af perception af kunst i patienters opholdsrum; Kvalitative (etnografisk) og kvantative (EEG under eksperimentale forhold) undersøgelser af præferencer for kunst blandt langtidsindlagte patienter.

Projektet vil samle resultaterne i form af en antologi.
StatusFinished
Effective start/end date02/12/201331/12/2016

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.