Project Details

Description

Det forventes, at AI-løsninger kan bidrage med mere effektiv sortering af data, prioritering af arbejdsopgaver samt understøttelse af diagnosticering og behandling. Hovedformålet med projektet, ”Kunstig intelligens (AI) i almen praksis”, er derfor at undersøge modeller for, hvordan AI potentielt kan mindske arbejdsbyrden (effektivisering) og øge behandlingskvaliteten (kvalitetsløft) i almen praksis ved en mere avanceret og effektiv dataudnyttelse. I projektet vil man have fokus på at anvende de data, som umiddelbart bedst kan anvendes til udvikling af AI-algoritmer.
Short titleAI in GP
StatusActive
Effective start/end date01/01/2020 → …

Collaborative partners