Project Details

Description

Siden 2009 er der i Danmark sket en systematisk indsamling af helbredsrelaterede data på alle børn fra 0-15 år til den nationale Børnedatabase. Formålet er at skabe et redskab til monitorering af sundheden blandt danske børn. Data i Børnedatabasen har imidlertid vist sig at være hverken valide eller komplette, hvorfor de ikke anvendes. Hvis data i Børnedatabasen kunne anvendes som intenderet, ville man i Danmark have et enestående redskab til dels at opspore så-kaldte ”risiko-børn” før evt. sygdomme udvikler sig, dels at monitorere effekten af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser rettet mod børn på et evidensbaseret grundlag. Formålet med projektet er at udvikle metoder til optimeret data-indberetning og til validering af allerede indberettede data i Børnedatabasen. Her-ved skabes en unik mulighed for både at iværksætte og at monitorere sundheds-fremmende og forebyggende indsatser rettet mod danske børn på et veldokumen-teret grundlag.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201131/01/2014