Læring i moderne dansk vekseluddannelse

Project Details

Description

Læring i moderne dansk vekseluddannelse med fokus på området ?Teknologi og kommunikation? forventes afsluttet i efteråret 2004 med indlevering af Ph.d.-afhandling med den foreløbige titel: ?Læring i hverdagspraksis?. Teoretisk knytter inspirationen sig til teorier om læring som social praksis med særlig henblik på relationerne mellem adgang til læring og magt. Projektet sætter empirisk særligt fokus på læring i praktikken i moderne dansk vekseluddannelse, men også på krydsfelter og koblinger til læring på skolen. Forhold knyttet til institutionelle, identitets- og vidensmæssige koblinger mellem skole og praktik diskuteres. Der analyseres særlige træk ved instruktion i praktikken i forhold til undervisning på skolen. Elever og lærlinges læringsbaner og personlige læringshorisonter beskrives og analyseres. Muligheder og begrænsninger for adgang til læring og deltagelse i praktikken tematiseres. Desuden beskrives brugen af feltstudier som metode i den psykologiske forskning.
StatusFinished
Effective start/end date28/01/200528/01/2005

Research Output

Becoming a qualitative researcher: alternatives to the sofa

Pedersen, L. T., 2004, In : Nyhedsbrevet. 36, p. 3-18

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Open Access
File
293 Downloads (Pure)

Evaluering som regulering af læring

Pedersen, L. T., 2004, In : Tidsskrift for Arbejdsliv. 6, 4, p. 57-77

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access
File
1428 Downloads (Pure)

Feltstudier af læring som social praksis: fra singulær til multikontekstuel metode

Pedersen, L. T., 2004, Læring i arbejdslivet. Elsborg, S. & Liveng, A. (red.) (ed.). Roskilde Universitetsforlag, (Learning Lab Denmark; No. 5).

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearch