Labelling a generation - generationing the text: Readings in the North American generational difference discourse 19241997 with specific emphasis on the Generation X construct

    Project Details

    Description

    Hovedformålet med denne afhandling har været at placere et specifikt felt af forfatterskaber i et generationsperspektiv eller en generationel forskelsdiskurs, hvormed menes en type diskursrum, hvor den hovedforklaringsmodel, teksten anvender til at strukturere sin betydningsdannelse, opererer med generation som forklaringsenhed for identitetsfaktorer og -forskelle, der genererer teksternes konfliktopstilling og -løsning Ph.d-projekt.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/09/199501/09/2000