Project Details

Description

Formålet med LabSTEM Nord projektet er, gennem en integreret og sammenhængende indsats på tværs af hele uddannelseskæden, at sikre, at børn og unge i Nordjylland fastholder interessen for STEM-fagene. Dette med udgangspunkt i problembaseret læring.

StatusActive
Effective start/end date01/03/202131/08/2025

Collaborative partners

 • Tech College Aalborg (Project partner)
 • Aalborg Tekniske Gymnasium (Project partner)
 • Aalborghus Gymnasium & HF (Project partner)
 • University College of Northern Denmark (Project partner)
 • Vesthimmerlands Gymnasium & HF (Project partner)
 • Mariagerfjord Gymnasium (Project partner)
 • Teknisk Gymnasium Thisted (Project partner)
 • Thisted Gymnasium (Project partner)
 • EUC Hjørring/Frederikshavn (Project partner)
 • Aalborg Katedralskole (Project partner)
 • Klostermarkskolen (Project partner)
 • Gudumholmskole (Project partner)
 • Thy Privatskole (Project partner)
 • Egense Friskole (Project partner)
 • Skipper Clement Skole (Project partner)
 • Aalborg Kommunes Skoletjeneste (Project partner)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 4 - Quality Education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.