Project Details

Description

Delprojekt ansøgt i forbindelse med forskningsinfrastrukturen LARM, der fokuserer på tilgængeliggørelse af lyd og lydarkivering.

Samarbejdspartnere er DR, Statsbiblioteket, Kolding Designskole, KU, SDU, AU, RUC, Danmarks Mediemuseum, Museet for Samtidskunst og ZKM i Karlsruhe.

Delprojektet fokuserer udfra en række grundlæggende spørgsmål på de uhørte og skjulte lydarkiver i DR, Statsbiblioteket samt mindre arkiver med fokus på transdisciplinære samarbejdsprocesser henimod en 'oplevelsesplatform'.

StatusFinished
Effective start/end date01/06/201030/06/2013

Funding

  • FKK - Infrastrukturpuljen

Keywords

  • Sound
  • Sound in public spaces
  • Sound and Music Experience
  • Sound and music computing
  • Dissemination of sound
  • Transmission of sound
  • exhibition

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.