LCAbyg

Project Details

Description

LCAbyg er et digitalt værktøj, der kan bruges til at beregne bygningens miljøprofil og ressourceforbrug. Man indtaster information om bygningens energiforbrug, bygningsdele samt byggeprocessen. Beregningen er en såkaldt Life Cycle Assessment (LCA) eller på dansk en "livscyklusvurdering" som indbefatter vurdering af potentielle miljøpåvirkninger over hele bygningens livscyklus, herunder fremstilling af materialer i bygningen, drift og vedligehold, og bortskaffelse eller genanvendelse af materialerne, når bygningen til sidst rives ned. En livscyklusvurdering kan bruges til at vælge de mest miljømæssigt bæredygtige materialer og designløsninger i bygningen.
De første versioner af LCAbyg blev udviklet af SBi for det tidligere Trafik, bygge- og boligstyrelsen. LCAbyg 5 og fremadrettede versioner udvikles af BUILD (tidligere SBi) og Bolig-og Planstyrelsen (BPST)
Short titleLCAbyg udvikling
StatusActive
Effective start/end date01/01/2015 → …