Project Details

Description

Dette pilotprojektet har til formål at undersøge, hvordan ledere i den danske offentlige sektor og i det private erhvervsliv som en udvidet del af deres ledelsespraksis kommunikerer på den digitale platform, Twitter. I stigende grad er topledere begyndt at tage Twitter i anvendelse som kommunikationsplatform til at understøtte deres ledelsesvirke. Dette er et relativt nyt fænomen, og der er hidtil kun sparsom forskning på området. Der arbejdes i pilotprojektet ud fra følgende overordnede undersøgelsesspørgsmål: Hvordan benytter lederne Twitter til at bedrive ledelse og understøtte deres ledelsespraksis? Hvordan udtrykker de sig omkring deres egen ledelsespraksis til en bredere læserskare? Hvilke former for fortællinger gør de brug af? Hvordan konstruerer de diskursivt deres egen ledelsesidentitet og hvordan positionerer de sig i feltet gennem brugen af Twitter som kommunikationsplatform? Hvordan anvender de tekst og billeder etc. til at fremme en sag eller et bestemt budskab? I den forbindelse undersøges der i pilotprojektet, om der kan identificeres kønnede forskelle i det sprog og den kommunikationsform, der anvendes. Kunne det eksempelvis tænkes, at mandlige og kvindelige ledere konstruerer deres ledelsesfortællinger og ledelsesidentitet forskelligt? Og hvis ja, hvordan kommer disse forskelle til udtryk og hvad kan vi lære heraf?
StatusFinished
Effective start/end date04/10/202230/06/2023

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 5 - Gender Equality