Dansk projektbeskrivelse:

  • Hansen, Morten Balle (PI)
  • Elmholdt, Kasper Trolle (Project Participant)
  • Bertelsen, Tilde Marie (Project Participant)
  • Høst, Anders Kamp (Project Participant)
  • Schmidt, Thomas (Project Participant)
  • Nøhr, Christian (Project Coordinator)
  • Kidholm, Kristian (Project Coordinator)
  • Sørensen, Mette Skovsbøl (Project Participant)

Project Details

Description

Forskningsprojektet analyserer betydningen af forskelle i ledelse for implementeringsprocessens resultater, med henblik på at udvikle evidensbaseret viden om bedste praksis for udskiftning af store IKT-systemer i sundhedsvæsenet.
Projektets samfundsmæssige formål er at styrke Danmarks position som digital frontløber gennem opbygningen af viden om vellykket ledelse og organisering af IKT-implementering. Forskningsprojektet skal samtidig kvalificere ledelsen og organiseringen af implementeringsprocesserne i Region Nordjylland og Region Syddanmark gennem løbende feedback om projektets resultater til Regionerne.
Gennem publiceringen af videnskabelige artikler i nationale og internationale tidsskrifter om effekter af ledelsen og organiseringen i Region Nordjyllands og Region Syddanmarks implementering af nye EPJ-systemer vil erfaringer herfra kunne udbredes i dansk kontekst og dermed styrke Danmarks position som digital frontløber, sikre samfundsøkonomiske besparelser, forbedre den kliniske behandling og øge folkesundheden.
Short titleLedelse af Implementeringen af EPJ-systemer
AcronymEPJimpl
StatusActive
Effective start/end date01/03/202001/03/2024