Project Details

Description

Selvom vi danskere generelt bor i større boliger, er der de seneste år dukket eksempler op på, at folk bevidst vælger at bo småt (især i de store byer), og at de gør det på andre måder end tidligere set. Projektet undersøger, hvordan en sådan form for 'compact living' egentlig er i praksis, samt hvad vi heraf kan lære om den kompakte bolig og dens omgivelser.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201831/01/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.