Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at give bygningsejere og deres rådgivere mulighed for at sammenligne den miljømæssige bæredygtighed af forskellige valg i forbindelse med bygningsrenovering.

Dette formål realiseres gennem to spor. Det første består i at videreudvikle det digitale værktøj LCAbyg til at kunne bruges til at vurdere bæredygtigheden af renoveringsprojekter, idet værktøjet hidtil har været fokuseret på nybyggeri. Det andet spor består i at undersøge og sammenligne de ressourceøkonomiske virkninger af at genanvende byggevarer i forbindelse med renovering og nedrivning, bl.a. med henblik på at levere data til fremtidig udvikling af LCAbyg.

Projektet er støttet af GI - Grundejernes Investeringsfond.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201930/09/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.