Livscyklusvurderinger i byggeriet - Bedre viden om byggeri, miljø og klima via LCAbyg

Project Details

Description

Projektets formål er at nedbringe byggeriets miljøbelastning og ressourceforbrug ved at udbrede brugen af livscyklusvurderinger (LCA) i projekter vedrørende både nybyggeri og eksisterende bygninger.

I dag står Danmark og resten af verden overfor gennemgribende miljømæssige udfordringer og ikke mindst en klimaændring, som forstærkes ved den nuværende udledning af klimagasser. For beslutningstagere og rådgivere i byggebranchen er det dog svært at tage informerede valg med henblik på at nedbringe klimabelastningen fra det enkelte projekt.

Et samarbejde siden 2013 mellem SBi, myndighederne samt byggebranchens aktører har resulteret i et frit tilgængelig værktøj til beregning af bygningers miljøpåvirkninger, LCAbyg. Det brede samarbejde har sikret et solidt metodisk fundament for beregningerne og et grundlæggende fokus på fleksibel anvendelse i både store og små tegnestuer og rådgivervirksomheder. LCAbyg bliver primært anvendt på nybyggeri, især i forbindelse med DGNB certificeringsordningen og er udbredt blandt grønne frontløber-virksomheder og i bygge-uddannelser. Men LCAbyg skal bruges af mange flere aktører for at udbrede kendskabet til belastninger fra det nutidige byggeri og løsninger for det fremtidige, klimavenlige byggeri i Danmark. Udfordringen for yderligere udbredelse af værktøjet ligger i at brugervenligheden skal forbedres og at den digitale integration med rådgivernes designværktøjer er mangelfuld. Derudover skal værktøjet bredes ud til også at omfatte vurderinger af det eksisterende byggeri.

Dette projekt, støttet af Realdania, skal derfor understøtte og supplere drift og udviklingen af LCAbyg, som også finansieres af Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen (TBST).
StatusFinished
Effective start/end date01/02/202001/09/2023