Project Details

Description

Projektet er tilrettelagt som et møde mellem forskning og kunst. Den kunstneriske ramme er billedkunstneren Marit Benthe Norheims kunstprojekt Life-boats, der består af tre sejlende skulpturbåde Disse tre skibe symboliserer forskellige stadier i kvindelivet: Længsel – den unge på vej ud i livet; Liv – midt i livet og graviditet og Minder – den aldrende. Se evt. uddybende http://www.life-boats.com/

Forskningsprojektet er knyttet til den tredje båd om ’minder’ og baseret på biografisk narrative analyser af 19 kvinders livsfortællinger. Kvinderne er alle over 70 år og har boet og arbejdet i flere lande. Fokus er på tilhørsforhold og deres flerkulturelle erfaringer i et livshistorisk perspektiv. Hver fortælling er på den ene side unik og baseret på individuelle erfaringer om styrke, smerte og længsel. På den anden side er fortællingerne også - hver for sig og tilsammen - udtryk for væsentlige samfundsændringer, hvor flugt, migration og møde mellem forskellige kulturer i dag er et vilkår for mange mennesker. Med Life-boats som ramme bliver kvindernes fortællinger således et møde mellem forskellige kvindeliv på fælles rejse.

Et væsentligt element i projektet er mødet mellem kunst og forskning. Livsfortællingerne vil danne baggrund for den kunstneriske skabelse af bådens 19 galionsfigurer, der symboliserer kvindelige beskyttere af tolerance og diversitet. Dette møde i skæringsfeltet mellem det analytiske, det kreative og det æstetiske vil blive perspektivet som et eksempel på, hvordan man kan designe kreative forskningsprocesser og læringsforløb, der integrerer kunstbaserede vidensformer.

Finasiering: Projektet er støtte af Spar Nord Fonden

Publikationer: Bog på dansk og engelsk, Aalborg Universitetsforlag, 2016
Videnskabelige artikler om transnationale identiteter og om mødet mellem kunst og forskning, 2016 og 2017

StatusFinished
Effective start/end date01/08/201501/02/2017