Local Innovation in Social and Employment Services.

Project Details

Description

LISES er et fireårigt forskningsprojekt finansieret af Innovationsfonden, som bliver gennemført af Aalborg Universitet i tæt samarbejde med Holstebro og Herning kommuner samt KL.

Projektet tager udgangspunkt i den store udfordring, som Danmark og andre vestlige lande har med at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for de mest sårbare ledige. Det er målet, at udvikle nye og innovative løsninger på beskæftigelsesudfordringen, som kan implementeres og testes undervejs i projektperioden.

I modsætning til megen forskning er ambitionen for LISES-projektet , at vidensudviklingen foregår i tæt sammenspil mellem forskergruppen fra Aalborg universitet og ledere og medarbejder i Herning og Holstebro kommune, således at praktikerne er medskabere af de løsninger, som de skal implementere.

LISES visioner:

- At udvikle nye og innovative løsninger, som kan afprøves og kvalificeres i den konkrete praksis i kommunerne
- At bidrage til udviklingen af de deltagende organisationer og den offentlige debat ved formidling af resultaterne
- At bidrage til national og international forskning ved udarbejdelse af videnskabelige artikler, rapporter og afholdelse af konferencer på baggrund af projektets resultater

Se mere her: https://lisessite.wordpress.com
Short titleLISES-projektet
AcronymLISES
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201602/03/2020

Collaborative partners

  • KL
  • Holstebro Kommune
  • Herning Kommune

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.