Project Details

Description

Forskningstemaerne for luftfordeling i rum og forskningen i luftkonditionering har ændret fokus igennem tiderne. I det byggeboom der kom efter anden verdenskrig og op i halvfjerdserne, var der især fokus på trækproblemer og varierende temperaturer. Det var vanskeligt at opfylde de relativt simple komfortkriterier i et byggeri, hvor beton og glas var det foretrukne konstruktionsmateriale. Det var også en periode, hvor energien var relativt billig.
I firserne kom der fokus på energiforbruget. Samtidig blev der udviklet en række mere avancerede komfortkriterier, som fx trækvurderingen DR. Det blev muligt at foretage en mere nuanceret vurdering af indeklimaet ikke alene til bestemmelse af designværdier men også til fastlæggelse af den optimale driftssituation.
Begreber som sunde bygninger blev taget op i halvfemserne. Nye byggematerialer, kontorudstyr m.m. belastede luftkvaliteten. I denne situation blev det interessant at fokusere på luftfordelingssystemernes ventilationseffektivitet over for de forskellige forureningskilder.
Spredning af nye luftbårne sygdomme samt frygt for brug af ventilationssystemer i forbindelse med terror har igen i dag bragt luftfordelingssystemerne i fokus, især i Asien og i De Forenede Stater.
Alt i alt har de varierende forskningstemaer over årene skabt en række kriterier eller områder, som man bør belyse, når man skal studere et luftfordelingssystem. Forskningsprojektet gennemgår en række systemer ud fra disse fire kriterier. Til dato er der arbejdet med følgende systemer:
• Opblandingsventilation med vægmonteret armatur
• Fortrængningsventilation med vægmonteret armatur
• Loftmonteret tekstilarmatur
• Loftmonteret tekstilarmatur med styrestråler
• Personlig ventilation
• Opblandingsventilation med loftmonteret radialdiffusor
• Opblandingsventilation med loftmonteret rotationsdiffusor
Alle forsøgene er udført i det samme forsøgsrum, med samme indretning og med samme termiske belastning. Det er derfor muligt at sammenligne de forskellige systemer, hvad angår de ovennævnte kriterier.
Det planlægges, at der i de kommende år arbejdes med loftmonterede armaturer, der har lodret nedadrettet indblæsning (velegnet til hospitalsventilation), med ventilationsloft og med andre nye systemer, som tilbydes på markedet.
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …

Funding

  • <ingen navn>

Keywords

  • Air distribution in rooms : Mixing ventilation : Displacement ventilation : Textile terminal : Low impulse system : Draught : Local discomfort : Full-scale experiments