Luftpermeabilitet og mættet hydraulisk ledningsevne i jord: Skala, rumlig variabilitet og betydning for overfladeafstrømning / Soil-air permeability and saturated hydraulic conductivity: Scale issues, spatial variability, and surface runoff modelling

Project Details

Description

Projektet er delfinansieret af EU og omhandler udvikling af metoder til måling og beregning af luft- og vandpermeabilitet, både på uforstyrrede jordprøver og direkte i felten. Dette anvendes til at karakterisere jords rumlige variabilitet samt anvendes i afstrømningsmodeller til beregning af infiltration og overfladeafstrømning på mindre hydrologiske oplande (såkaldte hill slopes). (Per Møldrup; Bo Vangsø Iversen, Per Schjønning, Forskningscenter Foulum; Forskere fra Utrecht University, Holland)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013