Mænd, maskulinitet og brug af barselsrettigheder

 • Bloksgaard, Lotte (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Projektet overordnede formål er at undersøge sammenhænge mellem maskulinitetsidealer, barselsrettigheder til mænd (’styring’) og mænds faktiske barselspraksisser i to mandedominerede brancher organiseret i 3F.  Eksisterende forskning peger på, at arbejdspladskulturen og eksisterende lokale barselsrettigheder til mænd er afgørende for mænds barselspraksisser. Ligeledes peger forskning på, at der i mandsdominerede, lavtuddannede arbejdspladskulturer eksisterer meget traditionelle idealer om, hvad ’en rigtig mand er’ og forventninger til maskulin adfærd som kan stå i modsætning med dét at gå på barsel som mand. I projektet afdækkes, hvilke forestillinger om, hvad det vil sige at være ’rigtig’ mand, der findes i de undersøgte branche- og arbejdspladskulturer. Og det undersøges, hvilken rolle disse spiller for mænds barselspraksisser. Endvidere fokuseres på, hvilken rolle overenskomstbaserede barselsrettigheder med løn til mænd spiller i forhold til maskulinitetsidealerne og mænds praksisser ift. brug af barsel.  Tidligere opgørelser har vist, at 3F-mænd tager mindre barsel end landsgennemsnittet. Nye tal viser imidlertid, at 3F-mænds orlov er vokset relativt meget i forhold til landsgennemsnittet og nu ligger på linje hermed. En væsentlig tese i undersøgelsen er, at stigningen i 3F-mænds orlovsfrekvens er begrundet i de forbedrede muligheder for orlov til mænd i de seneste overenskomster (1. april 2008). Her sikres medlemmerne som minimum 9 ugers forældreorlov med løn, hvoraf mindst 3 af ugerne er øremærket til far .  Projektet er en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 3F’s mandlige medlemmer med små børn. To af 3F’s seks branchegrupper indgår i undersøgelsen: Den Offentlige Gruppe samt Privat Service, Hotel og Restauration.

  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/201030/06/2011