(MÆRKK) Markedskommunikation og æstetik

Project Details

Description

Markedskommunikation er den del af virksomhedens eksterne kommunikation, som har salgsfremmende sigte. Dens umiddelbare og typiske fremtrædelsesform er reklamen. Men markedskommunikation er blevet en mere generel kommunikationsform. Den er i stigende omfang forbundet med organisationers interne kommunikation og den forbinder sig i tiltagende grad med alment kulturelle forhold. Desuden afsøger, benytter og udvider den det æstetiske domænes dimensioner og mekanismer i kampen om offentlig opmærksomhed. Forskningsprojektet undersøger implikationerne af denne kommunikationsform i følgende henseender: a. Sammenbindingen af intern og ekstern kommunikation, dvs. markedsføringen overfor offentlighed og potentielle kunder på den ene side og ansatte på den anden; b: æstetiseringen af vareverdenen, værdier og identiteter og denne æstetiserings samsvar i offentlighed, organisations- og privatsfære. I den forbindelse er det ambitionen at udvikle en forståelse af markedskommunikationens æstetik, som vægter samspillet mellem æstetik, kulturel betydning og kognitiv virkning.
StatusFinished
Effective start/end date04/10/200431/07/2006