Mad og Måltider i en Pædagogisk Kontekst

  • Jacobsen, Mikkel, (Project Participant)

Project Details

Description

Mikkel Jacobsen – Mad og Måltider i en Pædagogisk Kontekst

Projektet Mad og Måltider i en Pædagogisk Kontekst indgår i det københavnske skolemadsprojekt EAT, som er udviklet i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Københavns Madhus og Faddergruppen. Som led i etableringen af madordninger på udvalgte EAT-skoler i København, undersøger projektet skolernes måde at integrere mad og måltider i deres dagligdag. Er mad og måltider en del af pædagogikken? Og hvordan bruger den enkelte lærer måltidet som led i arbejdet med elevernes dannelse og udvikling?

I samarbejde med Københavns Madhus, Madkulturen, Metropol og UCL arbejder projektet på at udvikle en ny mad- og måltidsdidaktik, som kan blive del af pensum på b.la. læreruddannelsen. Helt konkret bliver der i dette samarbejde udviklet et såkaldt Kulinarisk Kørekort, som skal løfte madkulturen i børnehøjde, blandt samfundets yngste og de voksne, der arbejder med dem. Det er et kursustilbud til professionsbachelorer, madhåndværkere og deres uddannelsessteder.

Link til:
Københavns Madhus http://www.kbhmadhus.dk/

Børne- og ungeforvaltningen
http://www.kk.dk/faktaomkommunen/forvaltninger/boerneforvaltningen.aspx
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201031/03/2014