MagCon v2

Project Details

Description

The MagCon V2 project aims to improve on the conveyor belt drive system used today with a new generation of drive units that is very energy efficient and highly integrated. The high energy efficiency of the new conveyor drive is obtained by using magnetic gearing technology together with a PM synchronous machine. By using the magnetic gear, requirements for maintenance are decreased and the inherent overload protection improves on reliability. Furthermore, a dedicated power electronic converter is developed to obtain a complete system, incorporating a power factor correcting power input for increased compatibility with different grid voltages as well as reducing the losses associated with reactive power in the grid connection cables.
Sensorless control strategies are implemented to further reduce size, mechanical complexity and cost. To comply with the increasing demands for data collection and system monitoring, fundamental parameters are monitored and communication to an external system control unit is implemented.

Projektet MagCon V2 søger at forbedre de drivsystemer, der i dag anvendes inden for transportbåndsindustrien. Denne forbedring søges gennem en drivenhed med en højere energieffektivitet og med et mere udpræget integreret design. Den højere effektivitet opnås gennem kombinationen af et magnetisk gear og en PM synkronmaskine. Ved at anvende et magnetisk gear mindskes kravene til vedligehold, og pålideligheden øges blandt andet gennem den indbyggede overbelastningssikring, der er defineret ved gearets slip-moment. Ud over gear og PM maskine udvikles også en frekvensomformer. For at mindske tabene forbundet med reaktiv strøm i kablerne der forbinder frekvensomformer og forsyningsnettet, implementeres en kreds til at forbedre systemets effektfaktor. Denne kreds mindsker yderligere frekvensomformerens afhængighed af forsyningsspændingen.
For at mindske fysisk størrelse, mekanisk kompleksitet og fremstillingsomkostninger implementeres en sensorløs kontrolstrategi, og da ønskerne til et produktionssystem fra forbrugerens side af i stigende grad omhandler indsamling af data og overvågning af systemets drift, monitoreres basale parametre i drivenheden og sendes til det overordnede kontrolsystem for produktionen.
AcronymMagCon v2
StatusFinished
Effective start/end date14/04/201814/04/2020

Collaborative partners

  • Flexlink AB
  • Department of Energy Technology

Funding

  • Flexlink AB: DKK4,411,802.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.