Magtens billeder / Images of Power

    Project Details

    Description

    Målet med dette projekt er en undersøgelse af forskellige forståelser af de samfundsmæssige magtforhold. Hvordan opleves magten i et moderne demokratisk samfund som det danske? Projektet vil med en kvalitativ tilgang undersøge karakteristiske forestillinger om magt i en række udvalgte samfundsgrupper. Dette gælder såvel magten over de umiddelbare omgivelser/hverdagen og magten i "det store" demokrati. Tanken med undersøgelsen er at afdække, hvordan fremherskende billeder af magtens placering ser ud, hvis man betragter samfundet gennem vidt forskellige typer af medborgeres "optik". Undersøgelsen tilstræber en bred afdækning af magtforestillinger set specifikt fra forskellige lokaliseringer i samfundet, hvor der undersøges i dybden i forhold til et mindre antal respondenter. Afsluttet i 2003. (Niels Nørgaard Kristensen)
    StatusFinished
    Effective start/end date19/05/201008/01/2014