Project Details

Description

MARINA projektet er et internationalt, europæisk forskningsprojekt med i alt 14 partnere. Projektet har til formål at operationalisere, udvikle og afprøve en metode til, hvordan forskning kan skabe ansvarlig vækst og innovation. På denne vis er projektet en implementering af en EU politik om 'Responsible Research and Innovation': hvordan forskning kan bidrage til at skabe økonomisk og demokratisk synergi for hhv. marked, civilsamfund og offentlige aktører.
Projektet vil udvikle en vidensdelingsplatform med best-practice eksempler. Eksemplerne vil være forskningsprojekter tilknyttet det maritime politikfelt. Det maritime politikfelt skal forstås som et samlebegreb for et komplekst og konfliktfyldt politikfelt, der oftest ikke vil eksistere i hverken EU regi eller medlems-lands regi, men alligevel er et sammenhængende felt, der dækker over: erhvervsinteresser til fiskeri, til havenergi, turisme, skibstransport, planmæssige udfordringer for at udnytte vandnære herlighedsværdier, m.v.
Vores rolle som Statens Byggeforskningsinstitut er at bidrage til udviklingen af en vidensdelingsplatform, sammen med professionelle aktører og relevante styrelser i Danmark.
I projektet udfører vi en række lokale workshops samt en international konference. Vores fokus vil være:
'Dobbeltudnyttelse af havne'. Under dette hovedtema vil vi have to nedslagspunkter, der er særligt udfordrende i en dansk kontekst:
1) bosætnings- og omdannelsesplaner for industrihavne i store danske byer.
2) erhvervs-og turismestrategier for aktive havne i mindre kystbyer.

Key findings

Nøgleresultater vil være tentative anbefalinger til, hvordan forskning kan bidrage til bedre dobbeltudnyttelse af havne, med fokus på ændrede aktør-konstellationer; en afgrænsning af forskningens rolle for at lave innovation; hvorvidt og hvordan europæiske erfaringer og community-interaktion på tværs af europæiske lande kan bidrage til øget vækst, bedre planlægningsprocesser samt forbedret erhvervs- og bosætningsstrategier.
AcronymMARINA
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201631/03/2019

Activities

  • 2 Organisation or participation in workshops, courses, or seminars

Workshop: Merværdi. Samarbejde mellem private lodsejere og kommuner om klimatilpasning i kystnære områder og byer.

Mette Mechlenborg (Organizer) & Jesper Rohr Hansen (Organizer)

13 Mar 2018

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars

Workshop: Udvikling af havn og by

Mette Mechlenborg (Participant)

23 Feb 2017

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars

Research Output

Added value. Collaboration on mitigating climate change in coastal towns by community driven processes: Hot topic for Marina Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities

Mechlenborg, M. & Hansen, J. R., 2 Feb 2018, 18 p. (Marina Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities, Vol. ISSI-3-2015-Knowledge Sharing Platform).

Research output: Book/ReportReport

Individual report of the local Mobilisation and Mutual Learning workshop R2: Added value.Collaboration on mitigating climate change in coastal towns by community driven processes.

Mechlenborg, M. & Hansen, J. R., 3 Apr 2018, 31 p. (Marina Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities; No. ISSI-3-2015 Knowledge Sharing Platform, Vol. Horizon2020-ISSI-2015-1).

Research output: Book/ReportReport

Why do Danish and Swedish people feel more informed and interested in science and technology? A minor study for inspiring spill over activities in the Marina-project

Mechlenborg, M. & Hansen, J. R., 1 May 2018, 41 p. (Marina Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities; No. Issi-3-2015 Knowledge Sharing Platform, Vol. Horison2020-ISSI-2015-1).

Research output: Book/ReportReport