Project Details

Description

MARINA projektet er et internationalt, europæisk forskningsprojekt med i alt 14 partnere. Projektet har til formål at operationalisere, udvikle og afprøve en metode til, hvordan forskning kan skabe ansvarlig vækst og innovation. På denne vis er projektet en implementering af en EU politik om 'Responsible Research and Innovation': hvordan forskning kan bidrage til at skabe økonomisk og demokratisk synergi for hhv. marked, civilsamfund og offentlige aktører.
Projektet vil udvikle en vidensdelingsplatform med best-practice eksempler. Eksemplerne vil være forskningsprojekter tilknyttet det maritime politikfelt. Det maritime politikfelt skal forstås som et samlebegreb for et komplekst og konfliktfyldt politikfelt, der oftest ikke vil eksistere i hverken EU regi eller medlems-lands regi, men alligevel er et sammenhængende felt, der dækker over: erhvervsinteresser til fiskeri, til havenergi, turisme, skibstransport, planmæssige udfordringer for at udnytte vandnære herlighedsværdier, m.v.
Vores rolle som Statens Byggeforskningsinstitut er at bidrage til udviklingen af en vidensdelingsplatform, sammen med professionelle aktører og relevante styrelser i Danmark.
I projektet udfører vi en række lokale workshops samt en international konference. Vores fokus vil være:
'Dobbeltudnyttelse af havne'. Under dette hovedtema vil vi have to nedslagspunkter, der er særligt udfordrende i en dansk kontekst:
1) bosætnings- og omdannelsesplaner for industrihavne i store danske byer.
2) erhvervs-og turismestrategier for aktive havne i mindre kystbyer.

Key findings

Nøgleresultater vil være tentative anbefalinger til, hvordan forskning kan bidrage til bedre dobbeltudnyttelse af havne, med fokus på ændrede aktør-konstellationer; en afgrænsning af forskningens rolle for at lave innovation; hvorvidt og hvordan europæiske erfaringer og community-interaktion på tværs af europæiske lande kan bidrage til øget vækst, bedre planlægningsprocesser samt forbedret erhvervs- og bosætningsstrategier.
AcronymMARINA
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201631/03/2019