Project Details

Description

Fuld pallidaresistens kræver et hovedgen og et eller flere mindre gener.En af de vigtigste af LKFs forædlingskloner er 99-HLC-01, der har tre vildarter i stam-træet (Fig 1). Den giver en meget høj pa-resistens videre til sit afkom og har hovedge-net GpaV fra S. vernei, men dens supplerende gener er ukendte. Iøvrigt kan 99-HLC-01 også indeholde flere endnu ukendte hovedgener.I projektet vil eksisterende krydsningsafkom fra denne klon blive brugt til at finde det el-ler de supplerende gener og eventuelle yderligere hovedgener og designe entydige markører for disse.Denne viden vil så blive brugt til at screene eksisterende forædlingsmateriale, til at de-signe og udføre krydsninger mellem forældre, hvis gener supplerer hinanden, hvilket gi-ver en meget højere chance for succes, samt til at opbygge forældrelinjer med mange resistensgener (”pyramidisere” generne).
AcronymPaMar
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201331/12/2013

Funding

  • Kartoffelafgiftsfonden: DKK300,000.00