Project Details

Description

I STF projektet MAShed Potatoes blev der skabt en population på 4500 kartoffelplanter fra i alt 18 forældre. Denne population bliver og er allerede blevet brugt i 4 forskningsprojekter til at lave nye fænotype/genotype relationer til gavn for fremtidig forædling og at pionere forædling ved Genomisk selektion. Men nytteværdien af denne population ophører ikke her, faktisk vil værdien af populationen stige i takt med flere og flere forskningsprojekter betaler for yderlige-re fænotyping af denne population og der opnås en stadig mere detaljeret genotyping af popula-tionen. Det er derfor af fundamental betydning for kvaliteten af den fremtidige forskning og for denne forsknings implementation ind i den praktisk forædling at denne population vedligehol-des for fremtiden. Her søges penge til at lave en fornuftig reduktion af population, så den bliver økonomisk overkommenlig at vedligeholde, samt penge til at vedligeholde denne population i 3 år og stille den åbent til rådighed for alle forskningsprojekter.
AcronymMasPotPot
StatusActive
Effective start/end date01/01/201331/12/2023

Funding

  • Kartoffelafgiftsfonden: DKK69,000.00
  • Kartoffelafgiftsfonden: DKK40,000.00
  • Kartoffelafgiftsfonden: DKK150,000.00
  • Kartoffelafgiftsfonden: DKK66,000.00