Mathematical Analysis of Effective Models and Critical Phenomena in Quantum Transport

Project Details

Description

Vi skal bidrage til den stringente matematisk forståelse af kvantetransport i mesoskopiske systemer. Vi skal først konstruere diskrete effektive modeller, som beholder alle de vigtige egenskaber af de tilsvarende "rigtige" kontinuerte kvantesystemer. Bagefter skal i analysere de dynamiske og spektrale egenskaber af disse diskrete modeler. Vores matematiske og numeriske resultater kan være relevante for andre forskningsområder som for eksempel faststoffysik og signalbehandling.
StatusActive
Effective start/end date01/07/201930/06/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.