Matrikulær infrastruktur og digital forvaltning

Project Details

Description

Ejendommen er en af det moderne samfunds basale objekter og udgør ramme for menneskers og samfundsinstitutioners virke. Ejendomme indgår som basalt objekt i et samlet mønster, der tilsammen udgør samfundets fysisk struktur.

Den stadig kraftige udvikling af lager og transmissionskapacitet i Internet- og Intranetsystemer indebærer mulighed for stadig mere tværsektoriel kommunikation mellem offentlig myndigheder og stadig mere interaktion med borgere og virksomheder. Nationale strategier om digital forvaltning vinder frem og formuleres i disse på stadig flere forvaltningsområder.

Ejendomsforvaltning omfatter rettigheder og pligter over fast ejendom og spænder fra beliggenhed, besiddelse, bebyggelse og benyttelse, beskyttelse og bevaring, samt belåning og endelig beskatning. Stedbestemt ejendomsinformation på dette område omfatter traditionelt adskillige ministerielle ressortområder på statsligt niveau samt regional og kommunal arealforvaltning. Matrikulær infrastruktur indgår her som en grundlæggende kommunikationsvej – rygrad – i såvel den offentlige som private økonomi i velfærdssamfundet.

Forskningsprojektet ”Matrikulær infrastruktur og digital forvaltning” omfatter teoriudvikling, datamodellering og snitflader til forvaltningsområder for stedbestemt information indenfor og med relation til domænet ”Ejendom”. Her er ejendomsdannelse og arealforvaltning et særligt nøglefelt for innovation og kommunikation i samfundsmæssige bestræbelser på at skabe en såvel mere bæredygtig ejendoms- og arealforvaltning som en mere effektiv samfundsforvaltning.

Forskningsprojektets resultater bidrager til fortsat implementering og kompetenceopbygning i forbindelse med digital ejendoms- og arealforvaltning og vil udover artikler og rapporter også tage form af kursusudvikling og digitale læringsmiljøer på området.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200501/09/2008

Funding

  • <ingen navn>