Mechanical Property Characterisation of Fibre Composites with Focus on Thermal Cure Conditions

Project Details

Description

Projektets overordnede mål er at udvide den kvantitative forståelse af hærdeplastkompositters stivhedsopbygning samt de termiske og kemiske tøjninger genereret under processen og herfra foretage en kvantitativ vurdering af hærdeprocessens indflydelse på materialets styrke og udmattelse egenskaber.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201130/09/2014

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.