Medialitet og medialisering

  • Krogholm, Claus (Project Participant)

Project Details

Description

Formål: At undersøge medier på flere niveauer: intermedialt ? overføringen mellem forskellige medier: mediernes ontologi; og mediers forhold til erindring ? erindringsmedier. Beskrivelse/abstract: Det er et projekt, som undersøger medialitet og medialisering mellem forskellige ontologiske niveauer. Det kan f.eks. dreje sig om medialisering mellem et metafysisk og et konkret erfaringsniveau; eller om erindringen som medialisering mellem et (for)tidsligt niveau og konkret, fysisk og spatialt kropsligt niveau. Disse aspekter vil være en del af et større projekt om den svenske forfatter Per Olov Enquist. Projektet har tilknytning til Nordisk Sommeruniversitets kreds 4: Mediefilosofi (http://nsuweb.net/nsu/), der finansieres af Nordisk Ministerråd. Deltagere: Claus Krogholm Sand, Erik Steinskog
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200231/12/2004