Media business: employment, education, research

Project Details

Description

Aktiviteten involverer et dybdegående samarbejde med eksterne SMVer, offentlige institutioner og kommunale administrationer med fokus på, hvordan regionens medieproduktion og kreative industrier kan bindes tættere sammen med undervisning og forskning i medier på universitetet.

Hensigterne er a) at lokalisere bedre muligheder for, at de studerende undervejs i deres studietid kan arbejde med erhvervsrelaterede projektspørgsmål i samarbejde med eksterne erhvervsdrivende, b) at kortlægge udvalgte nordjyske kommuners muligheder for at samarbejde med og aftage især nyuddannede mediekandidater fra AAU; c) at fremhæve medieforskningens muligheder for at formidle kontakt mellem medievidenskabelig uddannelse og ansættelse i medierelaterede erhvervssammenhænge efter endt uddannelse. Dette gøres på en basisundersøgelse af, hvor de specifikke kandidater gennem de seneste år – ud over gymnasieskolderne – faktisk er blevet ansat.

Med andre ord ønsker projektet at styrke a) sammenhængen mellem mediebranchen og undervisning undervejs i studieforløbet, b) koblingen mellem studie og ansættelse efter studietid og c) forbindelsen mellem mediebranchen og medieforskning på AAU.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201729/06/2018