Project Details

Description

En stor del af den offentlige sektor i Danmark har til opgave at hjælpe mennesker, der befinder sig i en situation, hvor de er sårbare. Det kan dreje sig om personer ramt af sygdom, arbejdsløshed, akut mangel på bolig eller problemer med børn og familie. Det kan også være mennesker med psykiske lidelser og sygdomme, aldring, der medfører større svagelighed, psykisk og fysisk udviklingshæmning, misbrug, tidligt moderskab, samliv i voldelige ægteskaber og mange, mange andre. Opgaverne varetages af en lang række fagpersoner, bl.a. sygeplejersker, socialrådgive­re, læger og pædagoger. Disse fag omtales ofte som omsorgs- eller hjælpeprofessionerne, og fælles for fagpersonerne er, at de har et arbejdsfelt, der retter sig mod den menneskelige tilværelse, ofte når mennesket er allermest sårbart.

Projektet "Menneskenære grundbegreber" giver en række bud på kvaliteter, der udgør kernen i omsorgs- og hjælpearbejdet med mennesker. Det er kvaliteter som empati, kontakt, omsorg, mening og dygtighed. Når man som borger henvender sig om sin personlige situation, er disse kvaliteter afgørende for, at man føler sig mødt som menneske. Mange forhold er naturligvis med til at afgøre, hvordan man føler sig behandlet, men et vigtigt element er de begreber, der ligger til grund for fagpersonernes forståelse af menneskers situation. I denne bog argumenterer vi for, at disse begreber – og de menneskelige kvaliteter, de afspejler – skal have en sådan beskaffenhed, at borgeren i mødet med den professionelle skal kunne genkende sig selv som menneske og ikke blot som et nummer, en kropsdel eller en variation af en bestemt lidelse. Med andre ord taler vi imod en objektgørelse af mennesker i hjælpeprofessionerne og for en forståelse af mennesket som et selvstændigt, helt, tænkende, sansende og følende væsen. Til at møde og forstå mennesker er der derfor brug for begreber, der indfanger denne forståelse af mennesket.

Projektet er gennemført inden for rammerne af forskningsgruppen "Psykologi & Samfund" ved Institut for Sociologi og socialt arbejde, og er afsluttet med bogudgivelsen: Brødslev Olsen, Jan & Gitte Duus (2016): Menneskenære grundbegreber – i social- og sundhedsprofessionerne. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
StatusFinished
Effective start/end date02/09/201302/05/2016