Metafysik, religion og det overnaturlige i den skandinaviske krimi

Project Details

Description

For det første vil jeg vise, hvordan krimien – med god grund – hos flere er blevet forbundet med modernitetens grundlæggende værdier. Den vestlige krimi udspringer af nogle sociale og filosofiske forandringer i den sidste halvdel af det 18. århundrede og første halvdel af det 19. århundrede, hvor modernitetens tankesæt gradvist får vind i sejlene. For det andet vil jeg vise, hvordan nutidige tænkere og nutidig forskning af forskellig art har fremhævet, at der ikke nødvendigvis behøver at være et så skarpt skel mellem moderne videnskab og rationalisme og det, der rækker ud over. Den vestlige modernitet, fremhæver flere, er blevet ambivalent, genfortryllet og postsekulær. For det tredje og sidste vil jeg derfor hævde, at når krimien har været knyttet til modernitetens værdisæt, og når disse værdier indskrænker sig selv, så må krimiens moderne forudsætninger også indskrænke sig. Derved levnes der plads til forskellige metafysiske kategorier i krimien.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200816/11/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.