Metodeudviklings- og forskningsprojekt omkring anbringelse af etniske minoritetsbørn

  • Skytte, Marianne (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet fokuserede på anbringelse af etniske minoritetsbørn i familiepleje. Metodeudviklings- og dataind-samlingsdelen startede i november 1999 og sluttede foråret 2001. En foreløbig rapport, debatartikler og konferenceoplæg er afholdt, men endelig afrapportering af forskningsdelen med fokus på socialt arbejdes forhold til de anbragte børn og deres familiers menneskerettigheder og medborgerskab sker i bogform efteråret 2002. Arbejdet finansieredes af Den sociale Sikringsstyrelse.
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200231/12/2002

Keywords

  • minority ethnic children, foster family, placement out of home