Project Details

Description

Projektet er støttet af Realdania og vedrører samarbejde med fire arkitektvirksomheder: Vandkunsten, C.F. Møller, Lendager Group, Arkitema.

Projektet tager afsæt i et fortsat stigende fokus på at nedbringe klimapåvirkningen for nybyggeri i Danmark. Byggeri bidrager betydeligt til de globale drivhusgasudledninger og studier viser at der ligger et potentiale for at nedbringe byggeriets emissioner ved at fokusere på byggematerialers klimapåvirkninger.

"Miljømæssige vurderinger og erfaringer for brug af træ i byggeriet" indhenter data og erfaringer for en række eksisterende samt igangværende bygningscases fra ovennævnte fire danske arkitektvirksomheder. Bygningscasene varierer i forhold til bygningstype, hvordan træ anvendes i byggeriet samt hvilken type af træ, der anvendes i byggeriet. Projektets formål er at udvikle LCA-profiler på alle bygningscases til at vurdere klimapåvirkningen, som følge af fremstilling og bortskaffelse af materialer. Derudover opsamler projektet erfaringer vedrørende byggeriets proces for bygningscasene med formålet at anskueliggøre faktorer, der påvirker det færdige byggeri.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/12/2022