Miljøregulering via grønne forbrugere ?

Project Details

Description

Projektet fokuserer på den stigende tendens til at supplere traditionel miljøregulering med regulering ved at fremme efterspørgsel for produkter, der i en livscyklusbetragtning fremstår som et mere miljørigtigt valg. Centralt for projektet er en kritisk analyse af den rationalitet der hersker i den produktorienterede miljøpolitik. Empirisk har projektet en tredeling svarende til det centrale metodiske redskab og to af de centrale virkemidler: * Livscyklusvurderinger anvendt i politiske prioriteringer * Miljømærker som redskaber for private forbrugere * Offenlige grønne indkøb vha. bl.a. miljøvejled- ninger. Projektet afrapporteres gennem 4 artikler, et lærebogsbidrag og en sammenfatning. I sammenfatningen vil indgå en vurdering af, på hvilke områder markedsorienteringen er en effektiv strategi og hvordan den skal koordineres med andre strategier. Da erfaringsgrundlaget herhjemme endnu er begrænset, bygger projektet også på analyser af markedsorienteret miljøre-gulering i sammenlignelige lande. (Henrik Riisgaard)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013