Project Details

Description

Projektet udforsker mediepotentialet i ‘Ideum 65” touch table’ som platform for digitaliseret material storytelling, der konventionelt udfoldes som objekt teater i specialkonstruerede sandkasser. Ideum touch table platformen er et stort touchscreen bord, der kan registrere op til 30 simulatante berøringer, hvorfor det, modsat tablets, kan have mange mennesker til at manipulere digitale objekter samtidigt. Derudover kan platformen også genkende fysiske objekter ovenpå skærmen, ved brug af enten capacitive touch mærker eller NFC, således er der potentiale for at kombinere digital og fysisk objekt-manipulation.

Der blev i efteråret 2016 produceret en digital android proof of concept tablet version af material storytelling, hvor de første initierende brugertest af formatet blev foretaget. Her så vi en klar anvendelighed; men dog stadig begrænset i forhold til den konventionelle fysiske løsning; en væsentlig begrænsning var størrelsen skærmen; og det at flere brugere ikke kunne arbejde samtidigt med forskellige objekter i løsningen. En ‘Ideum 65’-løsning vil kunne imødekomme disse begrænsninger. Projekt viderefører således resultaterne og eksperimenterne fra 2016 med både software og hardware platform i et opskaleret format.
StatusFinished
Effective start/end date15/05/201801/08/2019