Modeller for elektroniske og optiske egenskaber af ultratynde metalfilm / Models of Electronic and Optical Properties of Ultrathin Metallic Films

    Project Details

    Description

    De elektroniske egenskaber af ultratynde metalfilm udviser tydelige kvantemekaniske effekter. Dette har betydning for eksempelvis ekstremt tynde metalkontakter i halvleder-kredsløb. I projektet opstilles modeller for disse strukturer med det formål at forklare målinger foretaget af instituttets eksperimentelle gruppe. Det drejer sig her om lineære og ulineære optiske målinger samt fotoemissions-spektroskopi. Der er udviklet simple modeller baseret på pseudopotential beskrivelsen og mere avancerede modeller baseret på tight-binding metoden. Modellerne giver sammen med målingerne et præcist billede af de elektroniske og optiske egenskaber af disse strukturer. Eksempelvis er det lykkedes at forklare, hvordan elektronerne i en aluminiumskontakt påvirkes af det underliggende halvledermateriale. (Thomas G. Pedersen, Kjeld Pedersen)
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …