Modeller for elektronstrukturen i konjugerede og farvestof-doterede polymerer / Models of the Electronic Structure of Conjugated and Dye-Doped Polymers

    Project Details

    Description

    Elektronstrukturen, dvs. elektronfordelingens grundtilstand og exciterede tilstande, er af stor vigtighed for forståelsen af materialers elektroniske og optiske egenskaber. Nøjagtige beregninger for systemer med mange elektroner er yderst vanskellige og tillige meget tidskrævende. Derfor søger dette projekt at udvikle tilnærmede modeller for en bestemt klasse af nye materialer, nemlig konjugerede og farvestof-doterede polymerer. For konjugerede polymerer er det lykkedes at opstille en een-dimensional model for elektron-hul par (excitoner). Ved sammenligning med traditionelle beregninger er der fundet god overensstemmelse med den simple een-dimensionale model. En teori for farvestof-doterede polymerer baseret på en såkaldt Pariser-Parr-Pople model er blevet udviklet med specielt henblik på ikke-bindende (non-bonding) elektrontilstande. Resultaterne af disse modeller er benyttet til beregning af optiske egeskaber. Disse projekter er støttet af SNF bevillinger nr. 9901384 og 9903273. (Thomas G. Pedersen; Per M. Johansen, Henrik C. Pedersen, Afd. for Optik og Fluid Dynamik, Risø)
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …