Modellering af NOx-dannelse ved tilsatsfyring med biomasse

Project Details

Description

Der findes ikke et værktøj der kan anvendes som støtte til fyringsteknisk optimering af processen i relation til NOx-dannelse inden for samfyring, hvor biomassen tilsættes et fossilt drevet fyringssystem. Samtidig er state-of-the-art indenfor modellering af termisk omsætning af partikler ved suspensionsfyring ikke på et stade, der generelt tilgodeser behovet ved fyring med biomasse. Projektets målsætning er at formulere og validere kemisk reaktionstekniske modeller for NOx mekanismerne ved samfyring og at implementere disse i et CFD-program til modellering af den termiske og kemiske omsætning af biomassepartikler under suspensionsfyring, herunder koblingen med det øvrige brændsel (kul). Den videnskabelige indsats i projektet ligger således på følgende indsatsområder: · Reaktionskinetisk modellering af NOx-kemi ved samfyring af kul og biomasse · Formulering af de overordnede reaktionsmekanismer der skal medtages ved CFD-modellering af NOx-dannelse ved samfyring af biomasse og kul · Videreudvikling af en model, der tager hensyn til indflydelsen af interne gradienter på frigivelsen af nitrogenspecier og øvrige flygtige komponenter fra biomassepartikler under forbrænding · Implementering af delmodeller i CFD · Validering og anvendelse af CFD-modellen til systemvurdering Projektet gennemføres i samarbejde med Elsam Engineering.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200501/05/2008

Funding

  • VTU - Erhvervsphd