Modellering og diagnosticering af højspændingskomponenter / Modelling and diagnosis of High Voltage Components

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle bredbåndsmodeller af forskellige højspændingskomponenter, enten med henblik på simulering af transienters udbredelse gennem forskellige elektriske systemer eller med henblik på diagnosticering af komponenternes tilstand. Modellerne kan enten være angivet i tidsplanet som differentialligninger eller differensligninger, eller i frekvensplanet som overføringsfunktioner eller frekvensspektra. Ved diagnosticering anvendes forskellige metoder, hvor der enten kan analyseres ændringer i frekvensspektret eller i den angivne overføringsfunktion. Ændringerne kan analyseres ud fra forskellige statistiske metoder eller der kan anvendes neurale netværk eller fussy logik for at optimere diagnosen og fortolke resultaterne. I perioden er der arbejdet med bredbåndsmodellering af kabler og tilstandsovervågning af vindmøller, se nærmere herom under projekterne: Bredbåndsmodellering af distributionsnettet, Tilstandovervågning af roterende mekaniske systemer ud fra elektriske målinger, Tilstandsvurdering af vindmøller. (Birgitte Bak-Jensen)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …