Modellering, strukturering og katalogisering af grundlæggende geodata / Spatial data Modelling, Structuring and Cataloguing

Project Details

Description

Projektet retter sig mod Infrastruktur for stedbestemt information ved at udvikle metoder til strukturering af eksisterende og i muligt omfang også ny geodata, således at der opnås en mere hensigtsmæssig og fremadrettet strukturering i forhold til den forventede kraftige udvikling og de ny brugsmønstre, herunder Internettet, vi står overfor i de kommende år. Struktureringen bygger på en objektforståelse af de georelaterede data og ikke specifikt i forhold til konkrete kortværker, registre eller andre standardiserede datasamlinger. Projektet vil med dette som udgangspunkt knytte sig til tre overordnede emneområder: 1. de grundlæggende geodatas afgrænsning 2. de grundlæggende geodatas opdeling i hhv. referencedata og basisdata 3. udvikling af en samlet oversigt over de grundlæggende geodata i form af en datamodel og et objektkatalog. (Bent Hulegaard Jensen, Lise Schrøder; eksterne partnere)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013