Project Details

Description

Baseret på de 8 demonstrationshuse har VKR Holding har etableret MIMA (Monitoring Interviews Measuring Analyses) forskningsprojekt i samarbejde med VELUX Gruppen og WindowMaster. MIMA Projektet indsamler og analyserer store mængder data om energiforbrug, indeklima og beboernes oplevelser af at bo i husene. Til indsamling af data samarbejder VKR Holding samarbejder med Aalborg Universitet og et ph.d.-studie er tilknyttet projektet.

Partnerskaber er blevet dannet med 10 førende danske og internationale forskningsinstitutioner, der bruger data fra husene i for at undersøgefremtidens byggeteknologiske muligheder inden for energioptimering og sundt indeklima.

Partnerne omfatter danske organisationer såsom Ingeniørhøjskolen i Århus, Københavns Universitet, COWI, Danmarks Teknologiske Institut og Dansk Universitets-og Bygningsstyrelsen. I Tyskland omfatte partnere Fraunhofer-forskningsinstitution, og det tekniske universitet i Darmstadt, og i Østrig, Donau Universitet.

MIMA Projektet indsamler og formidler resualteter både internt og eksternt. Denne ekspertise anvendes, for eksempel i produktudvikling og i udarbejdelsen af fremtidig lovgivning.Formålet med MIMA er at indarbejde de målemetoder og resultater af projektet i al viden, der i og uden for VKR Gruppen danner grundlag for udviklingen af fremtidens bygninger. MIMA projektets kombinerede brug af tekniske data og menneskelig erfaring gør MIMA til et unikt projekt, som kan bidrage til store forskningsprojekter, samtidig med at forbedre den generelle forståelse af betydningen af hus-bruger-interaktion.

En database dokumentere og præsentere MIMA resultater vil blive etableret i midten af 2011. Databasen vil være en del af www.activehouse.info, hvor nogle MIMA resultater er allerede tilgængelige.
AcronymMIMA
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2013