Project Details

Description

Projektleder: Arkivar, cand.mag. Bente Jensen
Projektansat: Forskningsassistent, cand.scient.soc. Betül Özkaya
Samarbejdspartner: Professor Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde AAU
Tidsperiode: 1. september – 31. december 2020

Beskrivelse:
Formålet med MultiAalborg er at nuancere det at være Aalborgenser ved at inddrage immigranters og flygtninges livshistorier i den samlede fortælling om Aalborgs historie. Livshistorierne bliver indsamlet gennem interviews med personer fra de ti største immigrant- og flygtningegrupper i Aalborg Kommune, som er følgende: Polen, Somalia, Rumænien, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Bosnien-Hercegovina, Tyrkiet og Vietnam. Fokus er på at undersøge gruppernes tilhørsforhold til Aalborg, deres sociale relationer og de fællesskaber, som de indgår i.
Der gennemføres cirka 30 biografisk narrative interviews på tværs af generationer, køn og klasser. Valget af metode giver plads til informanternes egne livsfortællinger, og der åbnes for samskabelse i interviewsituationen via brug af blandt andet objekter, som har betydning for informanterne. Der planlægges desuden brug af forskellige typer af fotografi såsom portrætter, informanternes egne fotos samt foto af genstande og lokaliteter i Aalborg, der har en særlig betydning for informanterne, således at billederne tilsammen fortæller en historie og støtter beretningerne.
Projektet bliver afsluttet med en bogudgivelse i begyndelsen af 2021. Bente Jensen, Betül Özkaya og Ann-Dorte Christensen er forfattere. Målgruppen for bogen er den almene Aalborgenser. Bogen bliver skrevet på dansk med et engelsk summary.
Udover at bidrage til bogen indsamles interviewene til Aalborg Stadsarkivs samling, således de kan indgå i den fremtidige forskning og brug af arkivet.
Projektet har til huse på Aalborg Stadsarkiv og finansieres af Aalborg Kommune. Arkivar, cand.mag. Bente Jensen er projektleder, og cand.scient.soc. Betül Özkaya er videnskabelig projektmedarbejder. Projektet samarbejder med Aalborg Universitet v. professor Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Kontaktoplysninger:
Bente Jensen, bente.jensen@aalborg.dk – mobil: 25204232
Betül Özkaya, boz@socsci.aau.dk – mobil: 50620220

Emne ord: Immigration, Aalborg, byen, tilhørsforhold, livshistorier, objekter, fotos, sociologi, historie, kulturarv, arkiv

StatusActive
Effective start/end date01/09/202001/02/2021