Project Details

Description

Projektleder: Arkivar, cand.mag. Bente Jensen
Projektansat: Videnskabelig assistent, cand.scient.soc. Betül Özkaya
Samarbejdspartner: Professor Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde AAU
Tidsperiode: 1. september 2020 – 31. maj 2021

Beskrivelse:
Formålet med MultiAalborg har været at nuancere det at være Aalborgenser ved at inddrage immigranters og flygtninges livshistorier i den samlede fortælling om Aalborgs historie. Livshistorierne er blevet indsamlet gennem interviews med personer fra de 10 største immigrant- og flygtningegrupper i Aalborg Kommune: Polen, Somalia, Rumænien, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Bosnien-Hercegovina, Tyrkiet og Vietnam. Der har været fokus at undersøge gruppernes tilhørsforhold til Aalborg, deres sociale relationer og de fællesskaber, som de indgår i.

Der er blevet gennemført 30 biografisk narrative interviews på tværs af generationer, køn og klasser. Valget af metode har givet plads til informanternes egne livsfortællinger, og der er blevet åbnet for samskabelse i interviewsituationen via brug af blandt andet objekter, som har betydning for informanterne. Der er desuden gjort brug af forskellige typer af fotografi såsom portrætter, informanternes egne fotos samt foto af genstande og lokaliteter i Aalborg, der har en særlig betydning for informanterne, således at billederne tilsammen fortæller en historie og støtter beretningerne.

Projektet blev afsluttet med en bogudgivelse i 2021 under samme navn. Bente Jensen, Betül Özkaya og Ann-Dorte Christensen er forfattere. Bogen er skrevet på dansk, og målgruppen for bogen er den almene Aalborgenser.

Udover at bidrage til bogen er interviewene indsamlet til Aalborg Stadsarkivs samling, således de kan indgå i den fremtidige forskning og brug af arkivet.

Projektet har haft til huse på Aalborg Stadsarkiv og er blevet finansieret af Aalborg Kommune. Arkivar, cand.mag. Bente Jensen har været projektleder, og cand.scient.soc. Betül Özkaya har været videnskabelig projektmedarbejder. Projektet har samarbejdet med Aalborg Universitet v. professor Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.


Kontaktoplysninger:
Bente Jensen, bente.jensen@aalborg.dk
Betül Özkaya, boz@socsci.aau.dk

Emne ord: Migration, Aalborg, byen, tilhørsforhold, livshistorier, objekter, fotos, sociologi, historie, kulturarv, arkiv
StatusFinished
Effective start/end date01/09/202031/05/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.