Project Details

Description

Projektets formål er at styrke sundt familiesamspil gennem aktive og observerende musikaktiviteter herunder musikpædagogiske aktiviteter, musikterapiaktiviteter og familie musikkoncerter. Der er fokus på forebyggel-se og en ressource-fokuseret tilgang, hvor familieinteraktion, forældretrivsel og barnets trivsel styrkes.
AcronymMUFASA
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202001/01/2024

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.