Musikintervention i somatik

Description

MUSIS er et tværfagligt projekt, som har til formål at undersøge og dokumentere såvel musikterapeutiske som musikmedicinske interventioner med somatiske patienter.
Musikinterventioner forstås i denne kontekst:
I den faglige terminologi skelner vi mellem musikterapi og musikmedicin. I musikterapi er det den terapeutiske relation via musikalsk interaktion (musiklytning og/eller aktiv musikudøvelse og improvisation), der er den primære virkningsfaktor, mens det i musikmedicin er musikken selv – ofte specielt komponeret eller udvalgt musik – der har en mere eller mindre veldefineret effekt.
AcronymMUSIS
StatusFinished
Effective start/end date14/10/201101/03/2013