Musikinterventioner til kræftramte, med fokus på at dæmpe angst og uro - et pilotprojekt i onkologien

Project Details

Description

Målet med dette tværsektorielle og tværprofessionelle pilotprojekt, er at udvikle praksis omkring musikinterventioner (musikmedicin og musikterapi) til gavn for patienter, der modtager behandling i onkologien. Der er pt mulighed for musiklytning på en del klinikker/hospitaler i relation til undersøgelser og behandling, men det er meget tilfældigt, hvorvidt og hvordan patienten får adgang til musik, samt hvad der afspilles, og der er behov for at udvikle viden og erfaring på området, herunder at udvikle relevante procedurer, relevante spillelister, undervisning af det sundhedsfaglige personale m.v., således at patienter på sigt kan sikres adgang til denne low-cost intervention til afspænding, beroligelse/angst-reduktion og øget livskvalitet i en vanskelig livssituation.
Short titleMusikintervention i onkologien
StatusActive
Effective start/end date01/05/201801/12/2022