Musikterapeutens tilstedeværelse i form af disciplineret subjektivitet /The music therapeutic presence in the form of disciplined subjectivity

    Project Details

    Description

    Dette projekt er en udløber af det hidtidige: Kvalitativ analyse af den musikterapeutiske behandlingsproces med fokus på allianceopbygning og -udvikling. Fokus er her på "stemning" af terapeuten som et musikinstrument i behandlingssituationen - orientering i at være til stede i forhold til grænsesætning, centrering, lytteperspektiver/lytteattituder, at møde forskellige alderstrin i relationen samt overføringsforhold. Mao basal træning i og udfoldelse af terapeutidentitet. Flere tidligere og nuværende udgivne artikler Inde-fra eller ude-fra, en orientering i terapeutens tilstedeværelse og nærvær og The Music Therapist`s Listening Perspectives as Source of Information in Improvised Musical Duets with Grown-up, Psychiatric Patients suffering from Schizophrenia samt Self-Experience for Music Therapy Students - Experiential Training in Music therapy as a Methodology - a mandatory Part of the Music Terapi Programme at Aalborg University, har alle været medvirkende til at få uddybet og erkendt betydningen af begrebet disciplineret subjektivitet. Her i startfasen tages hensyn til at sørge for at få dette begreb teoretisk funderet og uddybet som et parallelt teknisk begreb for musikterapeuter til det tekniske begreb "neutralitet" i psykoanalysen. Det forberedende arbejde i dette projekt har medvirket til at få samlet trådene mellem dele af den musikterapeutiske læreterapi og dens anvendelse specifikt i musikterapi i psykiatrien. Det har bl.a. medført og er blevet uddybet gennem invitationer til gæstelærervirksomhed i form af tre til fem dages blokkurser i Norge (Oslo, Sandane) og Belgien (Leuven) samt Spanien (Vittoria). Temaet har her været: Basal træning af terapeutidentitet ved nonverbale musikalske terapiformer og anvendelsen heraf i musikterapi i psykiatrien belyst gennem oplevelsesorienteret undervisning, case-illustrationer og teori. I forbindelse hermed er der bearbejdet symposiumforedrag fra Washington 1999 i artikelform. Denne blev udgivet i symposierapport oktober 2000. Har medført invitation til at holde foredrag på Education Symposium, afholdt som optakt til 10. Verdenskongres i musikterapi, Oxford. Juli 2002.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/01/200901/01/2009