Musikterapi i onkologien. Et tværfagligt forskningsnetværk.

  • Bonde, Lars Ole, (Project Participant)

Project Details

Description

Den følgende beskrivelse af forskningsprojektet Musikterapi i onkologien er baseret på visionerne fremlagt i oplæg, diskussioner og beslutninger fra et to-dages seminar med samme titel, afholdt på Gl. Vrå Slot 15.-17. april 2005. Seminaret bestod af en dansk og en international del og var finansieret af ViFAB. Seminaret var et møde mellem forskellige faggrupper og paradigmer. Alle deltagere bidrog til at belyse kliniske, paradigmatiske og metodologiske spørgsmål og problemer – og til at formulere målsætninger, forskningsspørgsmål, effektmål osv. inden for en række på forhånd udpegede målområder. Seminaret mundede ud i følgende beslutning: Der udarbejdes tværfaglige forskningsprotokoller for/beskrivelser af fem forskellige (danske) delprojekter (efteråret 2005-2008). Tre af disse dækker tilsammen hele kræftforløbet: fra diagnosticering/ hospitalsbehandling over rehabilitering til palliativ pleje. Desuden inkluderes børneområdet (pædiatrisk onkologi) som et særligt satsningsområde. Et selvstændigt, tværgående delprojekt handler om tværfaglig metodeudvikling, da gruppen betragter metodespørgsmålet som ganske afgørende inden for forskningen i komplementære og alternative behandlingsmetoder (KAM-området). De deltagende udenlandske forskere undersøger mulighederne for at udforme og finansiere parallelle empiriske projekter i deres hjemlande (USA, England, Australien, Norge). Der blev på seminaret også fastlagt klart definerede delmål for de enkelte projektår. Projektet har en dobbelt målsætning: • At undersøge om cancerpatienter kan have gavn af musikterapi i kræftbehandlingens hovedfaser (effekt- og procesundersøgelser) • At lede op til etablering af et tværfagligt videnscenter/netværk for musikterapi i onkologien (dansk center/netværk med international forgrening)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200501/08/2007

Funding

  • <ingen navn>