Muskox Pathways. Ecologies and Resources in Greenland

Project Details

Layman's description

Selvom der har været moskusokser i Grønland i årtusinder, har de kun været brugt af mennesker som ressource i korte øjeblikke i historien. I disse øjeblikke har moskusokserne været afgørende for menneskelig overlevelse. I Grønland forekommer moskusokser kun naturligt i Nordøstgrønland, hvorfra der blev flyttet små bestande af moskus til Vestgrønland, hvor de nu tæller flere tusinde. Dette projekt undersøger de mange måder, hvorpå moskus er blevet gjort til en vigtig ressource i Grønlands historie, forhistorie og særligt i nutiden. Ved hjælp af antropologiske, historiske og arkæologiske metoder vil projektet belyse, hvordan mennesker og moskusokser har været så tæt forbundet, at de har banet vej for hinandens bevægelser (pathways) og gensidigt påvirket grundlaget for hinandens eksistens. Projektet har også til formål at udforske de sociale processer hvorigennem moskusoksen, især i de seneste årtier, er blevet kilde til entreprenørskab og transformeret til økonomisk ressource: som fødevare, uld og som turistattraktion. Projektet kombinerer antropologi og arkæologi for at skrive en ny grønlandsk naturhistorie, og repræsenterer et skift i forskning om levende ressourcer i Grønland, da vi centrerer mennesket i naturhistorien, samtidigt med, at vi involverer interessenter og lokale partnere i forskningsprocessen, og bruger forskningsresultaterne til at skabe rum for debat om forvaltning af levende ressourcer og udvikling af nye værdier og økonomiske muligheder.
Short titleMuskox Pathways
StatusActive
Effective start/end date01/11/201931/08/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.